post

Składka a ubezpieczenie na życie

Klienci posiadający ubezpieczenie na życie mogą czekać na poparcie swojego towarzystwa ubezpieczeniowego w trudnych momentach ich bycia. W przypadku śmierci kogoś bliskiego, choroby, kalectwa czy pobytu w szpitalu przysługuje im odszkodowanie.
Wszyscy wiedzą, że z posiadanie polisy na bycie ma wiele zalet, jednak ubezpieczenie na życie nie jest najtańszym ubezpieczeniem w naszym kraju. Dlaczego tak się dzieje? Wiele osób obawia się wysokiej składki. Niepotrzebnie. W niniejszym artykule pokażemy od czego ona zależy.

Większość ubezpieczycieli uzależnia wysokość składki ubezpieczenia na życie od:

wieku ubezpieczonego (im wcześniej przystąpimy do ubezpieczenia, tym niższa składka)
okresu ubezpieczenia (czy jest to polisa na całe życie, czy terminowa)
 
wysokości sumy ubezpieczenia (im wyższa suma, tym wyższa składka, ale w razie zaistnienia szkody wyższe odszkodowanie)
wykonywany zawód
hobby – w przypadku uprawiania np. sportów ekstremalnych z pewnością konieczne będzie wykupienie zwyżki
stanu zdrowia (ubezpieczyciel przed podpisaniem umowy będzie wymagał od nas zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)
częstotliwości opłacania składki (najkorzystniejsze jest opłacanie składki rocznej)
zakresu ubezpieczenia (czyli jakie zdarzenia są objęte odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeniowego)
Ponieważ każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma inne zasady naliczania składek, przed podpisaniem umowy na ubezpieczenie na życie koniecznie trzeba nauczyć się ze szczegółami oferty oraz z tzw. OWU czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.