post

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie

Różne są powody rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie przed upływem końca umowy. Do najczęstszych należą okoliczności nadzwyczajne jak np. utrata płynności finansowej. Jednak z polisy powinniśmy rezygnować jako rzeczy ostatniej. Szczególnie gdy okres wpłacania składek wynosi już co najmniej pięć lat. To się po prostu nie opłaca.

 

Jeśli już dojdziemy do wniosku, że dłużej nie będziemy w stanie pokryć zobowiązań względem ubezpieczyciela, warto najpierw spotkać się z agentem i ustalić spokojnie strategię dalszego postępowania. Może się bowiem okazać, że zostanie nam zaproponowane obniżenie składki (a tym samym sumy ubezpieczenia), a być może posiadany przez nas produkt przewiduje czasowe wstrzymanie dokonywania wpłat. Będziemy co prawda przez ten czas wykluczeni z ochrony, za to po minięciu złej passy finansowej, wrócimy bez konsekwencji do dawnych zapisów z umowy.

 

Jak wygląda procedura?

 

Samo rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie jest zwykłą formalnością. Taki zamiar należy zgłosić odpowiednio wcześniej do towarzystwa ubezpieczeniowego, a ono rozpoczyna dalsza procedurę. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Z reguły ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z  obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Datą odstąpienia od umowy ubezpieczenia jest data otrzymania pisma o odstąpieniu.

 

Możliwy zwrot

 

W niektórych przypadkach ubezpieczonemu przysługuje zwrot środków za niewykorzystane ubezpieczenie. W razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia wysokość składki podlegającej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu.

 

post

Polisa na życie u agenta czy online?

Dzięki wygodnym i łatwym w obsłudze kalkulatorom oraz porównywarkom ubezpieczeniowym możliwe jest kupienie polisy bez wychodzenia z domu. A może obecność agenta ubezpieczeniowego będzie wskazana?

Porównywarka ubezpieczeniowa jest przydatnym narzędziem oferowanym zarówno na stronach internetowych ubezpieczycieli, jak i na portalach o tematyce ubezpieczeniowej. Ostatnie z wymienionych mają tę przewagę, że w jednym miejscu skupiają oferty kilkudziesięciu towarzystw.

Co i dla kogo

Klient świadomy poszukiwanego produktu lub nawet nie mający bliżej określonych preferencji ułatwi sobie wybór korzystając najpierw z porównywarki ubezpieczeń online. Jeśli wie, jaki typ polisy chce wybrać, może określić sumę ubezpieczenia, zakres ochrony, podać informację na temat swego wieku, zawodu, stanu zdrowia i wykonywanego zawodu itp. Następnie zostanie poproszony przez pracownika infolinii o potwierdzenie prawdziwości danych osobowych i skomunikowany z agentem ubezpieczeniowym na bezpośrednie spotkanie.

To tylko wstęp

Ten etap poszukiwania polisy na życie warto potraktować jako wstęp. Wysokość składki nie jest bowiem najważniejszym kryterium wyboru, jakie powinniśmy brać pod uwagę. O wiele ważniejszy jest zakres ubezpieczenia, którego oceny dokonamy po gruntownej lekturze Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zarówno podstawowej polisy ochronnej, jak i umów dodatkowych.

Tego typu dokumenty zawierają bardzo wiele kruczków prawnych i sformułowań, które dla przeciętnego konsumenta mogą okazać się niejasne. Szczególnie istotne są wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyłączenia, czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty świadczeń.

Na kłopoty agent

Wszelkie wątpliwości rozwinie spotkanie z agentem ubezpieczeniowym. Do spotkania warto starannie się przygotować. Agent może nie tylko rozwiać nasze wątpliwości, ale również rzetelnie wyliczyć wysokość składki, biorąc pod uwagę różne warianty ochrony. Nawet najdoskonalsza porównywarka nie zastąpi bowiem kontaktu z żywym człowiekiem, który ma wiedzę i doświadczenie w doradztwie ubezpieczeniowym.

post

Ubezpieczenia na życie a ranking

Najlepsze zestawienie to takie, które jest regularnie aktualizowane oraz liczy co najmniej dziesięć pozycji. Jednak nie zawsze produkt ubezpieczeniowy czy towarzystwo sklasyfikowane najwyżej będzie oznaczało dla zainteresowanego ubezpieczeniem właściwą wskazówkę.

 

Spoglądając na niejeden ranking branżowy można się zastanawiać w jaki sposób to samo TU w różnych zestawieniach zajmuje biegunowo odmienne miejsca. To zależy od obranej strategii, np. skali punktowej. Kategorii, w których można zapunktować jest kilka:

 

1.Wiek, w jakim ubezpieczony może zawrzeć umowę

2.Czy ubezpieczający może być ubezpieczonym

3.Częstotliwość opłacania składek – miesiąc, kwartał, pół roku, rok

  1. Częstotliwość opłacania składek – czy towarzystwo dopuszcza możliwość jej zmiany

5.Składka – czy jest możliwość zawieszenia jej opłacania oraz indeksacji

7.Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe – czy jest możliwość inwestowania w nie

8.Okres ubezpieczenia – umowa bezterminowa czy terminowa

 

Na pierwszy rzut oka
Zainteresowani ubezpieczeniem często mają wrażenie, że produkty polisy na życie nie różnią się niczym szczególnym. Wtedy pod uwagę trzeba wziąć te same charakterystyczne wytyczne, czyli:

  • Dane dostępne ze strony internetowej ubezpieczyciela,
  • Jakość kontakt z infolinią w oparciu o te same pytania, np. o liczbę umów dodatkowych czy okres karencji w ustalonych przypadku,
  • Zawartość i przejrzystość strony internetowej,
  • Wyłączenia odpowiedzialności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
  • Opinie na forum danego towarzystwa ubezpieczeniowego, w tym agentów.

 

Stała tendencja

 

Jaki jest wartościowy ranking ubezpieczeń było już powiedziane wcześniej. Ale ważny jest również czas, w jakim dany produkt ubezpieczeniowy zajmuje czołową pozycję. Wiele czynników wpływa na nagłą zmianę dobrej pozycji nie wyłączając zniknięcia z rynku towarzystwa ubezpieczeniowego. Rodzimy rynek ubezpieczeń jest jednak na tyle stabilny, że do podobnych okoliczności na przestrzeni ostatnich lat nie doszło i nic nie wskazuje, by jakiekolwiek gwałtowne posunięcia miały miejsce.

 

post

Ubezpieczenie dla całej rodziny ? Wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie dla swojej rodziny

Dla kogo skierowane jest ubezpieczenie rodzinne na życie ?

Ubezpieczenie rodzinne na życie skierowane jest do tych, którzy chcą zabezpieczyć swoją rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. W odróżnieniu od indywidualnej polisy, w jego ramach można objąć ochroną zarówno współmałżonka lub partnera życiowego jak również dzieci. 
Wiele towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje stałą wysokość składki przez cały okres ubezpieczenia. Oznacza to, że bez powodu na to, ile osób objętych jest ochroną, wysokość składki zostaje niezmienna. To, w których sytuacjach będzie można szacować na pomoc ubezpieczyciela, zależne jest od wybranego rodzaju polisy.

Pakiety i zakres ubezpieczenia na życie

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pomoc w razie:
śmierci,
trwałego inwalidztwa,
pobytu w szpitalu.
Dotyczy to zarówno ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka.
Wybierając pakiet rozszerzony można czekać na wsparcie ubezpieczyciela i w razie:
niezdolności do pracy,
urodzenia dziecka,
ciężkiego zachorowania.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia ?

Rodzaj ubezpieczenia oraz wysokość sumy ubezpieczenia będzie miał pomysł na wysokość składki. Najniższe składki to około 30-40 złotych miesięcznie, najwyższe to nawet kilkadziesiąt złotych. I tak, im większa suma ubezpieczenia, tym większa składka, ale jeszcze większe odszkodowanie, które należy się ubezpieczonemu w razie nieszczęśliwego zdarzenia.
Aby wybrać odpowiednią polisę rodzinną na życie, warto zaznajomić się z ofertami kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Ułatwią nam to internetowe rankingi dostępne na stronach ubezpieczycieli.